Köpvillkor

Allmänt 
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.Beställning 
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mer info Elsats & dragkrok: 

Är ni osäker vilken krok som passar er bil,  maila oss regnummer innan beställning annars skickar vi det ni beställt, maila till [email protected]


Mervärdeskatt 
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.

Leveransbetingelser 
Frakt: 156kr plus moms.

Leveranstid Sverige,Finland och Danmark: just nu tar det 12-25 arbetsdagar att paketet levereras till dig,Varor som inte finns på lagret kan ta (20-30arbetsdagar extra) Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order.Ditt paket kan komma att skickas från vårt lager i polen.Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige såvida inte annat avtalats i förväg. paket levereras till närmaste serviceställe.


Betalning via Klarna: Hanteringsavgift tillkommer vid faktura eller betala senare, 29kr inkl. moms detta läggs på innan fakturan skickas


Oavhämtad försändelse 
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och DRAGKROK2 tar ut en avgift på 600kr samt frakt.Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.


Ändring av beställning 
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order som redan levererats ut från vårt system därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning 
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten. Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. men du kommer att stå för frakt kostnader. Beställningsvara går ej att avbeställa.

Ångerrätt 
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.


Om en kund har beställt fel dragkrok och/eller vill ha en annan dragkrok istället sker detta genom att den befintliga dragkroken skickas tillbaka till oss och vi undersöker att den är i originalskick, därefter skickar vi ny dragkrok. Kostnaden för retur ska betalas av kunden samt kostnaden för frakt på den nya dragkroken.

Som kund har du rätt att undersöka varan men om du använder eller hantera varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den gäller då ej ångerrätt.

***** Använd boxen i 20dagar är du inte nöjd skicka tillbaka och få pengarna tillbaka******* kunden betalar då 285kr i administrationsavgift. gäller endast chipbox som kunden använt i 20dagar


Reklamationer och återköp i vissa fall 
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 dagar från den dag du tog emot varan.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Trimbox / Chipbox kopplas med eget ansvar, vi tar inget ansvar för något och lämnar ingen garantin heller.


Information och bilder 
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara men all text som finns på bilderna är korrekt.

 

FÖRBEHÅLL Skulle någon av artiklarna du beställt vara slut i lager förbehåller vi oss rätten att istället skicka en likvärdig ersättningsvara. Har du till exempel beställt en Autohak fast dragkrok typ svanhals kan det hända att vi skickar ut en Hakpol eller Steinhof dragkrok, typ svanhals om denna dragkroken är mer tillgänglig.


Force Majeure 
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist 
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Företagsinformation/Postadress: OBS: Detta är ej retur adress, kontakta oss för retur.
RoyalNet AB
Kalendervägen 3, 86337 Sundsvall
Endast Post/Faktura adress! (OBS: Detta är ej retur adress!!!)

Org.nummer559120-2444

Kontaktinformation,vi svara endast på dessa mail så behöver ni hjälp eller vid avbeställning så mailar ni till adresser nedan.
E-post: [email protected]